Oct 18, 2011

Núdzová antikoncepcia

Sexualita nie je výsledkom racionálneho správania sa ľudí. V súčasnosti niet pochýb o tom, že neplánovanému a nechcenému otehotneniu možno predchádzať, že interrupcia je nežiaduci spoločenský jav a za žiadnych okolností ju nemožno považovať za antikoncepčnú metódu.

Denné sa stretávame s tým, že pri pohlavnom styku dochýdza k ,,núdzovým situáciám,, , napríklad ku zlyhaniu kondómu, nesprávnemu užitiu antikoncepčných tabliet, alebo nie je použitá žiadna antikoncepčná metóda, najmä u adolescentov, čo môže viesť k neplánovanému a často nk nechcenému otehotneniu. Existuje aj skupina žien, ktoré nemajú pravidelný pohlavný styk, a preto neužívajú trvalú antikoncepciu. Aj tieto ženy v prípadoch, kedy antikoncepčnú aktivitu prevezmú na seba partner použitím kondómu, chcú mať istotu, že pri zlyhaní mužskej antikoncepcie sa budú môcť účinne ochrániť pred nežiaducim tehotenstvom.

V týchto situáciách je núdzová antikoncepcia jediným riešením, ako zabrániť nežiaducemu otehoteneniu. Termín ,,núdzová antikoncepcia,, sa používa pre antikoncepčnú metódu, ktorú môžu ženy použiť po nechránenom pohlavnom styku, aby zabránili nežiaducemu otehoteneniu. Ďalšie často používané termíny, ako ,,postkoitálna antikoncepcia,, alebo ,,morning after pill,, , môžu byť zavádzajúce, pretože pôsobia dojmom, že liečba musí byť podaná ihneď po pohlavnom styku. V skutočnosti je liečba účinná, ak sa s ňou začne v priebehu 72 hodín po nechránenom styku.

Núdzová antikoncepcia má tieto charakteristiky:

  • je používaná až po pohlavnom styku
  • je to núdzová antikoncepcia, a nie rutinný prístup k antikoncepcii

Použitie núdzovej antikoncepcie ako metódy zabránenia neželaného tehotenstva sa rozšírilo iba v nedávnej minulosti, aj keď myšlienka podania steroidných hormónov po pohlavnom styku sa objavila už pred 40 rokmi. Vývoj núdzovej antikoncepcie prechádzal od podania vysokých dávok estrogénov k vysokým dávkam kombinovaných orálnych kontraceptív obsahujúcich atinylestradiol a levonorgestrel.

Levonorgestrel, ako veľmi účinná forma núdzovej antikoncepcie, je zaregistrovaný v 137 krajinách sveta. V prevažnej väčšine krajín Európskej únie, ale aj inde vo svete je núdzová antikoncepcia dostupná voľne, bez lekárskeho predpisu. V Slovenskej republike bol zaregistrovaný Postinor, ktorý obsahoval 2 tablety po 0,75 mg levonorgestrelu ako núdzová antikoncepcia a od roku 2005 bol voľne dostupný v lekárňach. Neskôr v roku 2007 ho nahradil Escapelle. Ako každý liek, aj Escapelle sa má používať len na ten účel, na ktorý bol určený, teda na núdzovú antikoncepciu. Za žiadnych okolností nemôže a nemá nahradiť bežnú perorálnu antikoncepciu. Aj preto je cena jedného balenia Escapelle vyššia ako mesačná dávka perorálnych antikoncepcii.

Vplyv levonorgestrelu na organizmus ženy

Srdcovocievny systém – levonorgestrel nemá vplyv na zmeny krvného tlaku ani nezvyšuje počet kardiovaskulárnych ochorení

Gastroinestinálny trakt – levonorgestrel nemá vplyv na ochorenie pečene, žlčových ciest ani na vznik zápalových črevných ochorení.

Mimomaternicové tehotenstvo – pri levonorgestrele bol zaznamenaný rovnaký výskyt ako u uživateliek kontinuálnej perorálnej antikoncepcie.

Vrodené vývinové chyby plodu – neexistujú žiadne správy o vzťahu levonorgestrelu k vrodeným vývinovým chybám plodu.

Dojčenie – levonorgestrel nemá žiaden vplyv na laktáciu a nepredstavuje riziko pre dieťa

Krvná zrážanlivosť – nemá vplyv na hemokoaguláciu

Lipidový metabolizmus – je ovplyvnený len mierne

Uhľohydrátový metabolizmus – niekedy je ľahko zmenený

Dôkladné poučenie odbornej a laickej verejnosti je základným predpokladom správneho používania núdzovej antikoncepcie na Slovensku. Jeho výsledkom bude nárast používania kontinuálnej antikoncepcie a ďalšie znižovanie počtu umelých prerušení tehotenstva.

Autor: MUDr. Vladimír Cupaník, PhD.